Basis Metaalconservering (Module airless spuiten) en Inspectie uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse SSB Bouman Zomer barbecue

Is aan 3 medewerkers het certificaat Basis Metaalconservering (Module airless spuiten) en Inspectie uitgereikt.

In samenwerking met Coatec-PCN is de cursus tot stand gekomen waarbij medewerkers van SSB Bouman de basistheorie hebben opgefrist en in de praktijk hebben laten zien dat ze over de benodigde vaardigheden beschikken om als airless spuiter aan het werk te gaan.

Naast de theorie en de praktijk is er veel aandacht besteed aan inspecties en het verrichten van de benodigde metingen en omgang met meetapparatuur.

Is SSB Bouman gekwalificeerd:

NORSOK M-501 Revision 6 February 2012 Coating System No. 1, No.7B en 7C.

Straal- en Schildersbedrijf Bouman is ervaren in het organiseren, plannen en uitvoeren van werk met Coating System 1 en 7B en 7C.

Het personeel van de coatingafdeling is gekwalificeerd om als straler en schilder te werken.

De personen hebben relevante kennis van gezondheids- en veiligheidsrisico's, gebruik van beschermingsmiddelen, coatingmaterialen, mengen en verdunnen van coatings, levensduur, oppervlakvereisten en gebruik van inspectieapparatuur.