CO2-Bewust Certificaat

SSB Bouman is sinds oktober 2022 officieel gecertificeerd voor het CO2 bewust Certificaat.

We informeerde jullie eerder al over onze poging deze certificering in de wacht te slepen. Dit is nu dus gelukt!  

De CO2-prestatieladder is een certificering die aangeeft in hoeverre het bedrijf bewust is van de eigen CO2 uitstoot en in welke mate het bedrijf deze uitstoot probeert te verminderen

Wil je meer weten of dit certificaat en het belang hiervan? Dan kan je dat hier teruglezen! 


Downloads: