CO2-Prestatieladder

SSB Bouman gaat zich in mei 2022 certificeren voor de CO2-prestatieladder niveau 3. In deze nieuwsbrief leggen wij uit wat dit inhoud en wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van onze CO2-reductiedoelstellingen.

CO2-prestatieladder

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een certificering die d.m.v. 5 niveaus aangeeft in hoeverre het bedrijf bewust is van de eigen CO2 uitstoot en in welke mate het bedrijf deze uitstoot probeert te verminderen.

Waarom laat SSB Bouman zich certificeren?

SSB Bouman is ervan overtuigd dat het belangrijk is om de CO2 uitstoot te reduceren voor het behoud van onze wereld. Hier willen we graag aan bijdragen door in eerste instantie onze eigen uitstoot van CO2 te verminderen en later tevens die van onze partners en leveranciers.

Daarnaast brengt de certificering ook meer werkgelegenheid met zich mee omdat steeds meer opdrachtgevers eisen dat uitvoerende bedrijven zoals SSB Bouman gecertificeerd zijn voor de CO2-prestatieladder.

Wat gaat er veranderen?

Voor reductie van de CO2 uitstoot zijn veranderingen nodig. Dit kunnen aanpassingen zijn van gebouwen, voertuigen en arbeidsmiddelen. Ook kunnen werkprocessen worden aangepast om bijvoorbeeld efficiënter te kunnen werken.

Op dit moment vinden er al aanpassingen plaats zoals het plaatsen van nieuwe verlichting in de hallen en het vervangen van de dieselheftrucks door gasheftrucks. Deze veranderingen zijn energiezuiniger en dragen bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Andere veranderingen of maatregelen die al in uitvoering zijn lees je op de volgende pagina.

CO2 doelstellingen

SSB Bouman heeft voor de CO2-prestatieladder doelstellingen opgesteld waar in een periode van 5 jaar naartoe gewerkt wordt om die doelstellingen te behalen.

Kwalitatieve doelstelling

SSB Bouman heeft als doel bij te dragen aan een schoner klimaat door actief bezig te zijn met reductie van CO2-uisttoot, door te communiceren en door deel te nemen aan een initiatief.

Kwantitatieve doelstelling

SSB Bouman heeft als doel om de totale CO2- emissie in 2027 t.o.v. het basisjaar 2021 met 10%, te reduceren. Per jaar komt dit neer op een lineaire reductie van 2%. Deze doelstelling is absoluut te noemen. Echter zal naar verwachting de absolute uitstoot van CO2 de komende 5 jaar toenemen doordat het bedrijf naar verwachting 40% groeit. Om te beoordelen of de absolute doelstelling in 2027 behaald is, wordt er een normalisering toegepast op de berekende CO2 uitstoot.

Footprint 2021

Maatregelen

 • Bedrijfswagen op gas:
  Er is recent een bedrijfswagen op gas aangeschaft om de CO2 uitstoot te reduceren. Op langer termijn wordt gekeken om de rest van het wagenpark te vervangen door voertuigen op gas of alternatieve brandstoffen met uitsluiting van benzine en diesel.
 • Gasheftrucks:
  Net als het wagenpark worden ook de heftrucks op diesel vervangen door gasheftrucks. Dit wordt ook verdeeld over een langer termijn.
 • Zonnepanelen:
  Om minder grijze stroom te gebruiken heeft SSB Bouman 68 zonnepanelen op het dak liggen waarmee we zelf stroom opwekken. Hierdoor verminderen we actief onze CO2 uitstoot.
 • Led verlichting:
  De oude TL verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Deze verlichting is veel zuiniger en besparen we veel energie mee. De uitvoering is in gang gezet waarbij de verlichting in de eerste hallen al vervangen zijn en de rest volgt binnenkort.

Bovengenoemde maatregelen zijn in gang gezet en in de toekomst kijken we naar andere mogelijkheden om onze CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor horen we ook graag wat jullie ideeën zijn dus mocht je een idee hebben laat het ons weten.

Downloads: