Conservering van de kraanstelling Kadoelerkeersluis

De conservering van de kraanstelling Kadoelerkeersluis

Werkzaamheden:

  • Inrichten en afschermen bouwplaats.
  • Plaatsen steiger en afschermingsdoek inclusief afzuigingsinstallatie, stop- en controlemomenten;
  • Schuren bestaande verflagen, inclusief reiniging, stop- en controlemomenten.
  • Aanbrengen van de twee lagen primer op de kaal geschuurde delen;
  • Geheel schuren, stop- en controlemoment;
  • Aanbrengen van de Steloxine PU finish Brillant.
  • Geheel schuren, stop- en controlemoment;
  • Aanbrengen van de 2 tweede laag Steloxine PU finish Brillant.
  • Verwijderen steiger en afschermingsdoek inclusief afzuigingsinstallatie;