Project Zijlvesterbrug in Onderdendam

De Zijlvesterbrug in Onderdendam in de Provincie Groningen hebben we onlangs voorzien van een verfsysteem van Zandleven, ook is de slijtlaag vernieuwd.